Sponsorlu Bağlantılar

Balıkesir Susurluk SYDV Personel Alım İlanı

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Talebi Son Başvuru : 01.12.2014
İl BALIKESİR İlçe SUSURLUK Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - İyi derecede Microsoft Office Programlarını(Word,Excel,PowerPoint) kullanmak - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Ekonometri,İktisat,İşletme,Kamu Yönetimi,Maliye,Halkla İlişkiler,İletişim ve Psikoloji, Sosyolojı,Felsefe,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Sosyal Hizmetler.

- B sınıfı sürücü belgesi - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı - 2014 yılı KPSS P3 puanı en az 60 olmak, erkek aday olmak, sosyal iletişim becerisine sahip olmakSusurluk nüfusuna kayıtlı olmak ve /veya en az 01.01.2014 tarihinden itibaren Susurluk sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve mülakatı kazandığı takdirde Susurluk sınırları içersinde ikamet etmeye devam edeceğine dair taahhüt, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile engeli bulunmamak, alınacak adayların tümünde yüksek lisans, KPDS ve varsa diğer sınavlar, sertifikalar ve iş deneyimi olanlar işe alımlarda dikkate alınabilecektir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Başvuru ve işe alımla ilgili bilgilerin tamamına Susurluk Kaymakamlığının www.susurluk.gov.tr adresinden erişilebilir.

Kaynak: http://www.personelalimi.biz/2014/11/balikesir-susurluk-sydv-personel-alimi.html


Devamını oku...

Isparta Sütçüler SYDV Personel Alım İlanı

SÜTÇÜLER KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI Son Başvuru : 03.11.2014
İl ISPARTA İlçe SÜTÇÜLER Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya bilgisayar kullanabildiğini mülakat komisyonuna sınav esnasında ispat etmek, - En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı - 1-4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, 2-İşe alım sürecinde geçerli olan (2013-2014) yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, 3-Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya bilgisayar kullanabildiğini mülakat komisyonuna sınav esnasında ispat etmek, 4-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 5-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, 6-Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Sütçüler ilçesinde ikamet ediyor olmak, 7-Sütçüler İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday için geçerli) NOT : İlan metninin tamamı Kaymakamlığımızın www.sutculer.gov.tr sitesinden görülebilir.

Kaynak: http://www.personelalimi.biz/2014/10/isparta-sutculer-sydv-personel-alimi.html
Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memuru Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığından:

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER:

(1) Konsolosluk ve İhtisas Memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

(2) Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

(3) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategoride yapılacak olup, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 40'dır. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(4) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

(5) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınavlara başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve

b) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.

(2) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS Puan türleri ve başvuru için gerekli olan ve 2013 veya 2014 yıllarında alınmış olan asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kategori Adı

Yabancı Dil

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

Genel-1

İngilizce

P-3

P-36

P-108

80

16

320

Genel-2

Almanca Fransızca

P-3

P-36

P-108

75

12

240

Genel-3

Arapça

İspanyolca

Portekizce

Rusça

Sırpça

İtalyanca

P-3

55

6

120

Bilişim ve Bilgi Teknolojileri

İngilizce

P-3

P-6

P-106

75

6

120

TOPLAM

40

800

(3) Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;

a) Genel-1 kategorisi:

Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

b) Genel-2 kategorisi:

Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,

c) Genel-3 kategorisi:

Sınava girecek adayların;

- Türkiye'deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dahil) mezun olmaları veya

- Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya

- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2012, 2013 veya 2014 yılları içerisinde YDS/KPDS'de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları,

d) Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi:

Sınava girecek adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya istatistik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

(4) Genel-1, Genel-2 ile Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorilerinden sınava KPSS-3 Puan türü ile başvurmak isteyen adayların, bu puan türünden tabloda belirtilen asgari puanları almaları kaydıyla, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen YDS/KPDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları gerekmektedir.

(5) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(6) Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.

(7) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(8) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1)Giriş sınavı başvuruları 27 Ekim 2014 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınmış en az "B" düzeyinde YDS/KPDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS/KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

(3) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS/KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınan puanların YDS/KPDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
Devamını oku...

İzmir Karabağlar SYDV Personel Alım İlanı

BÜRO GÖREVLİSİ Son Başvuru : 30.10.2014
İl İZMİR İlçe KARABAĞLAR Alınacak Sayı 2
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - Tercihen bilgisayar sertifikası sahibi olmak, - PSİKOLOG (Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak), SOSYAL ÇALIŞMACI (Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak) - B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı - BÖLÜM ŞARTI : PSİKOLOG (Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak), SOSYAL ÇALIŞMACI (Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak), SÜRÜCÜ BELGESİ : B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, BİLGİSAYAR BİLGİSİ : Tercihen bilgisayar sertifikası sahibi olmak, İKAMETGAH ŞARTI : Karabağlar ilçesinde ikamet ediyor olmak
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Son Başvuru : 30.10.2014
İl İZMİR İlçe KARABAĞLAR Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Tercihen bilgisayar sertifikası sahibi olmak - PSİKOLOG (Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak), SOSYAL ÇALIŞMACI (Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak) - B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı - BÖLÜM ŞARTI : PSİKOLOG (Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak), SOSYAL ÇALIŞMACI (Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak), SÜRÜCÜ BELGESİ : B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, BİLGİSAYAR BİLGİSİ : Tercihen bilgisayar sertifikası sahibi olmak, İKAMETGAH ŞARTI : Karabağlar ilçesinde ikamet ediyor olmak
Devamını oku...

İstanbul Kağıthane SYDV Personel Alım İlanı

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Son Başvuru : 14.10.2014
İl İSTANBUL İlçe KAĞITHANE Alınacak Sayı 2
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Ofis programlarına hakim - 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından;Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri mezunları - B Sınıfı Ehliyet - Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı - 1-4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından;Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri mezunu olmak. 2-İşe alım sürecinde ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2013 veya 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak, 3-Bilgisayar programlarını biliyor ve kullanabiliyor olmak, (Özellikle ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek.) 4-Vakıf iş tanımındaki nitelikleri taşımak ve görevi aksatacak derecede engeli bulunmamak, 5-İlan tarihi itibari ile İstanbul İli Kağıthane İlçesinde son 6 aydır ikamet ediyor olmak. 6-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak. 7-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. 8- En az 3 yıl eş, sağlık, üst göreve atanma ve Mütevelli Heyetçe kabül edilecek mazeret olmadığı takdirde Vakıfta çalışmayı taahhüt eder. 9- B sınıfı ehliyet sahibi olmak. NOT: Başvuru ile ilgili detaylı bilgiler (www.kagithane.gov.tr) adresinden takip edilebilecektir.

Kaynak: http://www.personelalimi.biz/2014/09/istanbul-kagithane-sydv-personel-alimi.html
Devamını oku...

Esenboğa Havalimanı İş Başvurusu

Ankara Esenboğa Havalimanı iş başvurusu yaparak sizde ülkemizin en büyük havalimanında personel olarak çalışabilirsiniz. Ankara Esenboğa Havaalanı ülkemizde yer alan havalimanları arasında en büyük olanlarından birisi olduğu için diğerlerine göre daha fazla personel eleman alımları yapmaktadır. Esenboğa Havalimanında çalışmak isteyen kişiler DHMİ'nin insan kaynakları sayfasını ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Ankara Esenboğa Havalimanı, DHMİ çatısı altında faaliyetlerini sürdüren havalimanıdır ve 1955 yılında inşa edilmiştir. 1955 yılından bu yana sivil uçuşlara izin veren Ankara Esenboğa Havalimanı o yıldan bu yana milyonlarca kişiye hizmet vermiştir. Esenboğa havalimanı, Türkiye'nin en yoğun havalimanları arasında dördüncü sırada yer almaktadır.

Böyle büyük ve yoğun havalimanı için güvenlik de oldukça önemli olduğu için güvenlik elemanı alımları da yapmaktadır. Ankara Esenboğa Havalimanı güvenlik elemanı olarak da çalışmak için yine aynı insan kaynakları sayfasından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ankara Esenboğa Havalimanı iş başvurusu için buradan yararlanabilirsiniz.
Devamını oku...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 senesinde 237 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştur. Çevre ve Şehircilik bakanlığında sözleşmeli eleman olarak çalışmak istiyorsanız yazımızın devamından ilan detaylarını inceleyebilir ve ilgili birimlere iş başvurusu yapabilirsiniz.

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI ADEDİ

İnşaat Mühendisi 22
Makine Mühendisi 5
Elektrik-Elektronik Mühendisi 5
Harita Mühendisi 16
Jeoloji Mühendisi 6
Jeofizik Mühendisi 3
Şehir ve Bölge Plancısı 62
Mimar 60
Avukat 41
Uzman 17
TOPLAM 237
II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,

3) İlana çıkılan unvanlarla ilgili en az 4 yıllık eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4) Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak.

5) “Avukat unvanına başvuruda bulunacakların avukatlık ruhsatına sahip olmaları gerekir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alımı detayları; http://ilan.memurlar.net/ilan/28945/
Devamını oku...

Sitede Ara


Diğer Başvurular

Rastgele iş ilanları